Troldehøj, Elmevej 104, Ø. Brønderslev, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99454984
Forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen i Troldehøj består af 8 forældre og 2 repræsentanter fra personalet.
 

Forældrene vælges på det årlige forældremøde, mens personalerepræsentanterne vælges af børnehavens personale.

Lederen sidder med i bestyrelsen som fast medlem og sekretær..

Der afholdes 4-6 møder om året i bestyrelsen.

Lige nu består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Skriv til bestyrelsen via mail systemet.

Klik for større billede!
Formand:

Sisse Krogh, mor til Karl Emil årgang 16Klik for større billede!
Næstformand:
Mette Axberg, mor til Carmen årgang 16 
Klik for større billede!
Suppleant:

Anne Sofie Toft Simoni, mor til Celina årgang 15

 Klik for større billede!
Suppleant:

Keld Thejl Bentzon, far til Lucas årgang 14

 

Klik for større billede!
Suppleant:
Louise Himmelstrup, mor til Oliver årgang 16


Klik for større billede!
Suppleant:

Mia Alsøer, mor til Sif årgang 14
 

Klik for større billede!
Suppleant:
Thomas Jensen, far til Minna årgang 14 og Teo årgang 16


Personalerepræsentanter:

Laila Andersen,  Troldehøj.

Signe Nørgaard Løgsted, sekretær.


Sidst opdateret 19. januar 2020